Projekt UE

Projekt UE: realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu: „rapidPuncher – automatyczny system laserowego pobierania próbek materiału genetycznego (DNA) zabezpieczonego na kartach z podłożem FTA w sposób eliminujący ryzyko kontaminacji”

Beneficjent: Lab-Motion Mateusz Lesicki, ul Rusałek 6, 31-521 Kraków

Cel Projektu: opracowanie, wytworzenie oraz wdrożenie do produkcji nowoczesnego systemu do laserowego(bezkontaktowego) poboru próbek z kart FTA eliminującego problemu kontaminacji krzyżowej pomiędzy sąsiednimi próbkami, na których zabezpieczany jest materiał genetyczny.

Wartość Projektu: 1 874 583 PLN

Dofinasowanie: 1 410 225 PLN

Okres realizacji: 2020 -2022