PRODUKTY

rapidPuncher

System przeznaczony do zabezpieczania próbek do badań DNA w laboratoriach klinicznych, diagnostycznych i sądowych.
Dzięki wykorzystaniu w procesie cięcia kart FTA półprzewodnikowego lasera, wykluczona została możliwość wystąpienia kontaminacji krzyżowej próbek. Zastosowanie lasera całkowicie eliminuje z procesu cięcia elementy mechaniczne, mające bezpośredni kontakt z kartą FTA, zapewniając tym samym brak konieczności dekontaminacji narzędzia (elementu) tnącego.

Zalety systemu rapidPuncher:
– zaawansowane oprogramowanie umożliwiające analizę kart FTA w czasie rzeczywistym;
– automatyczna identyfikacja obszaru karty FTA o maksymalnym wysyceniu materiałem biologicznym;

– funkcja odczytu unikalnych identyfikatorów (kodów paskowych), którymi oznaczone są karty FTA i jednoznacznego wiązania ich z odpowiadającą nazwą próbki nadaną przez zleceniodawcę badań;

-system filtracji powietrza we wnętrzu urządzenia, eliminujący kontakt obcego DNA z materiałem utrwalonym na kartach FTA;

-minimalizacja udziału człowieka w procesie zabezpieczania materiału biologicznego, skutkująca ograniczeniem możliwość wystąpienia błędu ludzkiego;

-możliwość stosowania kilku typów probówek lub płytek docelowych;

-łatwy import danych oraz ustawień;

-eksport plików z wynikami pracy urządzenia;

-ergonomia i łatwość obsług

rapidPuncher może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zabezpieczenia większej liczby próbek materiału genetycznego do badań analitycznych w sposób wykluczający możliwość popełnienia błędu.
Oprogramowanie rapidPuncher umożliwia łatwą integrację urządzenia z systemem LIMS funkcjonującym w laboratorium.